Koyuncu Tarım > Hayvancılık

HAYVANCILIK

Tarımda yaşanan modernleşme süreci hayvancılığı da olumlu yönde etkilemiştir. Otlakların ve hayvan soylarının ıslahı, hayvan hastalıklarına karşı geliştirilen aşı ve ilaçlar, yem kalitesinin artması ile besicilik ve ahır hayvancılığının yaygınlaşması, hayvansal ürünlerden elde edilen verimin artmasını sağlamıştır. Hâlâ gelişmiş ülkelere göre istenilen düzeyde olmasa da Türkiye’de tarımsal ve hayvansal üretim ile verim yıldan yıla artmaktadır.

Bu noktadan hareketle Koyuncu Tarım olarak hayvancılığı sadece satıcı olarak değil, önemli bir kalkınma unsuru olarak görüyoruz.